Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

12 maja obchodzony jest Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. Święto, którego celem jest promowanie ochrony ptaków wędrownych na całym świecie, a przede wszystkim tych, zagrożonych wyginięciem zostało ustanowione w 2016 roku przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wędrówki ptaków to fenomen natury, który wzbudza respekt.

Szczególnie, jeśli uświadomimy sobie, jakie trasy pokonują skrzydlaci podróżnicy, jak wielki jest to wysiłek, ile wymaga przygotowań, niezwykłych umiejętności i odwagi oraz , jak wiele niebezpieczeństw czyha po drodze. Wszystko po to, aby spędzić zimę w strefach klimatycznych zasobniejszych w pokarm , z powrotem wyruszyć wiosną do miejsc, w  których wiosną ptaki odbywały lęgi.

Wyruszając w drogę ptaki ryzykują życie – nie wszystkim udaje się dotrzeć do celu.

W jaki sposób ptaki orientują się w prawidłowym kierunku lotu?

Niektóre ptaki obierają kierunek według pól magnetycznych ,dzięki maleńkim ziarenkom magnezytu w głowach, inne za pomocą położenia gwiazd w nicy, lub, w przypadku wędrujących w dzień- na podstawie położenia słońca.

Ptaki przylatują do Polski z różnych stron, z krajów o cieplejszym klimacie od naszego.

Na przełomie lutego i marca mona u nas zobaczyć skowronki, szpaki oraz zięby.

Skowronek

Skowronek – wiosna ptaki grupują się w duże, liczące po kilkadziesiąt osobników stada. W lutym, gdy jeszcze niewiele ptaków słychać, często można ujrzeć przelatującego i śpiewającego skowronka,

Migracje skowronków kończą się w pierwszych dniach maja.

zięba
szpak

Tym ostatnim tak się u nas podoba, że postanawiają spędzić u nas również zimę.

Zięba – gatunek ten jest zagrożony wyginięciem, na Mierzei Wiślanej obserwowano przelot około miliona osobników tego gatunku.

W nieco późniejszym  okresie przylatują do nas: czajki, żurawie oraz bociany.

W Polsce bociany występują na terytorium całego kraju.

W Europie bociany uważane są za symbol szczęścia

Bocian chętnie buduje gniazda w pobliżu osad ludzkich i co roku do nich wraca. Często ludzie budują podstawę do gniazda bociana, aby zachęcić do zbudowania gniazda obok ich domu. Gniazdo bociana jest olbrzymie, zbudowane z grubych gałęzi i wysłane różnymi materiałami.

Mówi się, że co piąty bocian jest Polakiem.

żuraw
bocian

Co czwarty bocian w świecie gniazduje w Polsce.

Bociani weterani dożywają nawet 20 lat.

Ostatnie przylatują ptaki owadożerne: jaskółki.

jaskólka
jerzyk

Jerzyki pojawiają się najpóźniej – początkiem maja.

Gdy natomiast zobaczymy wilgę lub kukułkę – możemy być pewni, że w wiosna trwa w pełni, bo wraz z nimi kończy się przylot ptaków.

wilga

Wilga jest ptakiem płochliwym, rzadko schodzącym na ziemię. Zwykle przebywa w wysokich koronach drzew Swoja obecność zdradza śpiewem. Śpiewa zwykle wtedy, gdy zanosi się na deszcz, czyli zwiększa się wilgotność powietrza.

Pożywieniem wilgi są głównie owady, gąsienice motyli, a tylko czasami słodkie czereśnie lub wiśnie.

Tereny lęgowe znajdują się w lasach liściastych i mieszanych

Najczęściej widuje się wilgi w czasie przelotów między lasami lub sadami. Poza tym w gęstym listowiu i w koronach drzew są prawie niezauważalne. Wilgi latają szybko i falistym torem.

Kukułka – opis, występowanie i zdjęcia. Ptak kukułka ciekawostki ...
kukułka

Kukułka jest „pasożytem lęgowym” – podrzucającym jaja do cudzych gniazd. Jednak nie zawsze kukułce uda się doprowadzić do wychowania przez innego ptaka kukułczego pisklęcia.

Niekiedy ptaki orientują się m że w gnieździe mają cudze jajo, i wyrzucają je lub opuszczają gniazdo.

Jadwiga Olech