Stołówka

Informacja dla Rodziców
Dyrektor SP NR 34 informuje, że od dnia 1 września 2022 r. należności za obiady i dodatkowe godziny za pobyt dziecka w przedszkolu należy wpłacać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły numer 98 1020 4391 0000 6002 0187 6788 w tytule przelewu zaznaczając czego dotyczy płatność.

Przy wpłatach za obiady i przedszkole prosimy rodziców o wpłacanie DOKŁADNEJ KWOTY bez zaokrągleń. Jest to związane z rozliczeniami z Urzędem Miasta Rzeszowa.

Regulamin stołówki szkolnej

Deklaracja korzystania z obiadów

Informacja dotycząca obiadów

JADŁOSPIS

19 – 23.09.2022r.

12 – 16.09.2022r.

5 – 9.09.2022r.

Wcześniejsze jadłospisy