PTAKI CHRONIONE W POLSCE

Na świecie jest ponad 9000 gatunków ptaków /9865/, a w Polsce ponad 440. Wyginięciem zagrożonych jest 1227 gatunków.

Ochrona gatunkowa ptaków i innych zwierząt to jedna z form ochrony przyrody, Jest to prawny sposób zabezpieczenia rzadkich gatunków roślin i zwierząt dziko żyjących, które są zagrożone wyginięciem.

W stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową zabrania się ich zabijania, trzymania w niewoli, płoszenia, niszczenia gniazd i jaja, handlu itp. Ochrona gatunkowa może być ścisła /obejmuje cały okres życia osobnika danego gatunku/ lub częściowa /dotyczy pewnego etapu jego życia, na przykład okresu lęgowego/.

Do ptaków chronionych w Polsce należą np.: bocian biały, bocian czarny, rudzik, kowalik, raniuszek, kopciuszek, bielik.

Zwiastując wiosnę, jako pierwsze przylatują do Polski: skowronki, żurawie i czajki.

Więcej informacji na temat ptaków znajdziecie na tych stronach:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_chroniony

https://ochrona-przyrody.edu.pl/

https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/

http://ptasieogrody.pl

http://www.lasy.gov.pl

http://edunauka.pl/ornitologia.php

http://www.ekoportal.gov.pl

www.otop.org.pl

http://www.ptaki.info

Może zechcesz zapisać się do Klubu Raniuszka i zostać przyjacielem ptaków?

Klub Raniuszka:

http://www.otopjunior.org.pl/pl/dokumenty/klub_raniuszka

Strona o bocianach:

http://www.bocian.org.pl

Zaproszenie do Klekusiowa:

http://bocianybolec.pl

Gra memory: ,,Skrzydlaci przyjaciele’’

Gra: Pisklęta i ich matki:

https://ekodzieciaki.mos.gov.pl/wyszukiwanie?query=piskl%C4%99ta

Przygotowała: Jadwiga Olech