Nauczyciele

mgr Lidia Kupiszewska Dyrektor
ks. Piotr Fortuna
– religia
mgr Dominika Bialic – Cisło– religia
mgr Małgorzata Płodzień klasa „0”
mgr Agnieszka Kozak– punkt przedszkolny
mgr Paulina Kłeczek– wychowanie przedszkolne w godz. 13.00 – 16.00
mgr Krystyna Kielar edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Bąk edukacja wczesnoszkolna
mgr Paulina Piechota edukacja wczesnoszkolna
mgr Lidia Kupiszewska– matematyka
mgr Aldona Wójcik– matematyka, przyroda, informatyka
mgr Agnieszka Kopacka– język polski, historia
mgr Teresa Kowal język polski, biblioteka
mgr Monika Sitek język angielski
mgr Justyna Micał muzyka
mgr Marcin Muszyński wychowanie fizyczne
mgr Karolina Wójcik – Paszyńska – świetlica
mgr Mariusz Koń – technika, informatyka
mgr Jolanta Węgierek – biologia, chemia
mgr Ewelina Mazur – fizyka
mgr Bożena Borcz – geografia
mgr Dorota Szewc – język niemiecki
mgr Renata Rzepka – plastyka
mgr Jacek Sowa – wychowanie fizyczne
mgr Piotr Ledwoń – wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, historia
mgr Bożena Grzegorzewska– nauczyciel wspomagający
mgr Halina Krzysztofińska – pedagog
mgr Dorota Daź – Dolecka– doradztwo zawodowe