Nauczyciele

mgr Małgorzata Płodzień Dyrektor
ks. Piotr Fortuna
religia
mgr Dominika Bialic – Cisło religia
mgr Magdalena Trojanowska klasa „0”
mgr Agnieszka Kozak punkt przedszkolny
mgr Paulina Kłeczek wychowanie przedszkolne w godz. 13.00 – 16.00
mgr Krystyna Kielar edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Bąk edukacja wczesnoszkolna
mgr Grażyna Wyżykowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Lidia Kupiszewska matematyka
mgr Aldona Wójcik matematyka, przyroda, informatyka
mgr Agnieszka Kopacka język polski, historia
mgr Teresa Kowal język polski, biblioteka
mgr Monika Sitek język angielski
mgr Justyna Micał muzyka
mgr Marcin Muszyński wychowanie fizyczne
mgr Karolina Wójcik – Paszyńska świetlica
mgr Mariusz Koń technika, informatyka
mgr Jolanta Węgierek biologia, chemia
dr Sylwia Budzik fizyka
mgr Bożena Borcz geografia
mgr Dorota Szewc język niemiecki
mgr Anna Kuśnierz plastyka
mgr Jacek Sowa wychowanie fizyczne
mgr Piotr Ledwoń wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, historia
mgr Bożena Grzegorzewska nauczyciel wspomagający
mgr Halina Krzysztofińska pedagog
mgr Dorota Daź – Dolecka doradztwo zawodowe