Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2021r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2021r.
Ferie zimowe
14 – 27 lutego 2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna
14 – 19 kwietnia 2022r.
Egzamin ósmoklasisty
24 – 26 maja 2022r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych12 listopada 2021r.
29 kwietnia 2022r.
2 maja 2022r.
24, 25, 26 maja 2022r.
17 czerwca 2022r.
23 czerwca 2022r.
Konsultacje (godz. 16:30)12 października 2021r.
14 grudnia 2021r.
15 marca 2022r.
17 maja 2022r.
Spotkania z rodzicami8 września 2021r.
16 listopada 2021r.
1 lutego 2022r.
26 kwietnia 2022r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (WAKACJE!!!)
24 czerwca 2022r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.)