Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2022r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2022r.
Ferie zimowe
16 – 19 stycznia 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna
611 kwietnia 2023r.
Egzamin ósmoklasisty
23 – 25 maja 2023r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych31 października 2022r.
28 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
24 – 26 maja 2023r.
9 czerwca 2023r.
22 czerwca 2023r.
Spotkania z rodzicami20 września 2022r.
22 listopada 2022r.
31 stycznia 2023r.
25 kwietnia 2023r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (WAKACJE!!!)
23 czerwca 2023r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.)