INFORMACJE DLA RODZICÓW

Przy wpłatach za obiady i przedszkole prosimy rodziców o wpłacanie DOKŁADNEJ KWOTY bez zaokrągleń. Jest to związane z rozliczeniami z Urzędem Miasta Rzeszowa.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Wychowawcy klas

Dzwonki

Ubezpieczenie 2021/2022

Bezpłatne przejazdy dla uczniów

Rada Rodziców w SP 34 informuje, że wpłat można dokonywać na następujące konto:
89 9164 0008 2001 0000 0895 0001