„Laboratoria Przyszłości” na lekcjach biologii

przez aw

Dzięki nowym mikroskopom  zakupionym w ramach programu ministerialnego „Laboratoria Przyszłości” uczniowie kl. VI mogli obserwować omawiane na lekcjach biologii różne rodzaje tkanek zwierzęcych. Uczniowie kl. V samodzielnie wykonywali proste preparaty mikroskopowe ze skórki cebuli, które z wielkim entuzjazmem i satysfakcją obserwowane były pod mikroskopami. Wyniki ich pracy zostały utrwalone podczas modelowania różnych komórek w ramach projektu „Komórki 3D”. Wykorzystanie zakupionego sprzętu sprzyja rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych. Pozwala na rozwijanie postawy badawczej i prezentuje naukowy sposób postrzegania otaczającej rzeczywistości. Sprzyjają odkrywaniu uczniowskich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz kształcenie praktycznych umiejętności przez uczniów.

J. Węgierek