31 października – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

przez aw

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego dzień 31 października 2022r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Jednocześnie informujemy, że świetlica szkolna będzie pełnić dyżur od godz. 7.00 do 16.00 dla uczniów klas I – IV, których rodzice pracują.

Prosimy Rodziców, którzy potrzebują zapewnienia opieki świetlicowej w tym dniu o zapisanie dzieci na dyżur u wychowawców klas w terminie do 25 października 2022r.