Święto Dnia Edukacji Narodowej

przez aw

13 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klasy 8 pod opieką wychowawcy przygotowali program artystyczny zawierający humorystyczne inscenizacje z życia szkoły oraz wyrazy wdzięczności skierowane do wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły. Całość uroczystości uzupełniły tematyczne piosenki w wykonaniu szkolnego chóru, którego opiekunem jest pani Justyna Micał. Nie zabrakło podziękowań i życzeń ze strony Pani Dyrektor Małgorzaty Płodzień dla całego grona pedagogicznego oraz wszystkich pracowników obsługi szkolnej.

Marcin Muszyński