XX Piknik Rodzinny

przez aw

5 czerwca 2022 r. odbył się w naszej szkole XX Piknik Rodzinny, tradycyjnie odbywający się z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. To plenerowe wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych przez naszą szkołę, ale przez ostatnie lata trwała pandemia COVID-19 i towarzyszyło nam odosobnienie,  poczucie strachu, zagrożenia i stres związany…