Ogólnopolski Program „Piątka dla Natury”

przez aw

„Działamy dziś z myślą o jutrze!”- to hasło przewodnie zrealizowanego w naszej szkole, ekologicznego Programu „Piątka dla Natury”. Głównym jego celem było rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci z klas I-III; aktywizowanie uczniów, rodziców i nauczycieli do zmieniania na lepsze najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie w dzieciach wiary, w to, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często może prowadzić do realnej zmiany na większą skalę. Szkoła realizując ten program ubiegała się o „Ekogrant” na dofinansowanie szkolnego ekoprojektu „Chodzimy twardo po ziemi, badamy z głową w chmurach”, który umożliwiłby założenie stacji pogodowej służącej wykonywaniu pomiaru składników pogodowych i poziomu ich zanieczyszczeń w naszym najbliższym środowisku. Uczniowie klas I-III pod kierunkiem swoich wychowawców realizowali „Ekowyzwania”, czyli zadania i aktywności obejmujące pięć obszarów działań ekologicznych: troska o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcja zużycia plastiku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Podsumowaniem realizacji każdego z tych obszarów było zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem uczniów było przygotowanie dowolną techniką kreatywnej pracy opisanej w ekowyzwaniu. Wykonane prace, indywidualne i grupowe z poszczególnych klas zostały zgłoszone przez wychowawców do konkursu i poddane ogólnodostępnemu głosowaniu. Zdobycie nagrody zależało od tego momentu wyłącznie od ilości głosów oddanych na daną klasę. 7 kwietnia 2022 r. poznaliśmy zwycięzców „Ekowyzwań”. Wśród 160 klas z całej Polski nagrodzonych za największą ilość zdobytych głosów, znalazła się nasza klasa pierwsza. Gratulujemy i cieszymy się z tego sukcesu!         

Dziękujemy Wszystkim, którzy nas wspierali w tym konkursie i z wielkim zaangażowaniem oddawali głosy na prace wykonane przez uczniów z klasy pierwszej , drugiej i trzeciej.

                                                                                                             Wychowawcy klas I- III