Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021

przez aw

Zakończony rok szkolny nie był najłatwiejszym czasem, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Warunki pracy znów zaskoczyły wszystkich i były wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej. Panująca epidemia koronawirusa sprawiła, że większość roku szkolnego uczniowie spędzili w domach, ucząc się zdalnie i dopiero niedawno wrócili do szkoły. I chociaż nie było łatwo zmierzyć się z trudami edukacji zdalnej, to dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. Wielu z nich uzyskało bardzo wysokie wyniki w nauce, co zostało docenione i nagrodzone.

W bieżącym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Rzeszowie uczęszczało 111 uczniów. 99,1% z nich otrzymało promocję do następnej klasy, a 13 ukończyło szkołę (9 z wyróżnieniem). Spośród 74 uczniów klas IV-VIII 40 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, co stanowi 54 % wszystkich uczniów. Wśród tych 40 aż 27 (67,5 %) uzyskało średnią ocen dużo powyżej 5.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w tym roku szkolnym nie wyróżniamy uczniów z klas młodszych – wysiłek ich wszystkich zostanie nagrodzony wyjazdem do kina, dlatego przy wyróżnieniach braliśmy pod uwagę 74 uczniów klas IV – VIII.

Promocję z wyróżnieniem otrzymali:

w klasie IV: Agata Baran, Emilia Krawczyk, Lena Michalik, Milena Gąsior, Marta Gołabek, Julia Szela, Piotr Goszka, Alicja Hoffman, Bartosz Pańczak i Daria Kolek.

w klasie V: Filip Kluz i Maksymilian Sitek.

w klasie VI: Dominik Pańczak, Filip Dopart, Francesca Wąsik, Ewelina Nowak, Milena Sitek, Szymon Sypień,  Wiktor Ziemliński, Kinga Lewicka  i Nikodem Mazgaj.

w klasie VII: Izabela Pańczak, Emilia Narewska, Julia Wisz, Marcel Michalik, Małgorzata Hoffman, Izabela Michalik, Kacper Błoszko, Natalia Czarnik, Maksymilian Płonka i Kacper Malinowski.

w klasie VIII: Filip Maj, Aleksander Marek, Gabriela Szyszka, Patrycja Ślęczka, Jakub Błoszko, Karolina Budak, Lena Szczepańska, Zuzanna Kyc i Igor Pudło.

Z radością informuję, że dwoje uczniów naszej szkoły: Izabela Pańczak z kl. VII (średnia ocen 5,64) i Filip Maj z kl. VIII (średnia ocen 5,61) spełniają wymagania do otrzymania stypendium w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Primus inter pares” w kategorii Zdolny uczeń.

Średnie ocen uzyskane przez klasy są zadowalające: w klasie: IV – 5,04; V – 4,77; VI – 4,38; VII – 4,56 i VIII- 4,82.

Troje uczniów nie opuściło ani jednego dnia nauki i mają frekwencję 100%. Są to:

Oliwia Chamot z klasy I,  Emilia Krawczyk z klasy IV i Kacper Malinowski z klasy VII.

Bardzo zadowoleni jesteśmy z wyników egzaminu ósmoklasistów.

W statystykach przedstawiają  się następująco:

 j. polskimatematykaj. angielski
szkoła78,31%64%77,1%
m. Rzeszów66%59%78%
woj. podkarpackie62%49%65%
ogólnopolskie60%47%66%

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców, na czele z Panią Anetą Pańczak, oraz wszystkim rodzicom za wszelką pomoc i działania na rzecz szkoły, a szczególnie za ogromną pomoc i zaangażowanie w edukację swoich dzieci .

Dobre wyniki w nauce i sukcesy naszych uczniów w wielu różnorodnych konkursach na różnych szczeblach są owocem wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Dziękuję wszystkim za ten wysiłek. Dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za umiejętność odnalezienia się w nowej rzeczywistości szkolnej, za otwartość i kreatywność, szczególnie w okresie nauki zdalnej i życzę dużo zdrowia, wspaniałej pogody i udanego wypoczynku podczas zasłużonych wakacji.

Lidia Kupiszewska
Dyrektor szkoły