Certyfikat „Trzymaj formę!”

przez aw

10 czerwca 2021 r. nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w XV edycji programu edukacyjnego „Trzymaj formę!” w roku szkolnym 2020/2021. To już trzeci rok realizacji projektu w Szkole Podstawowej Nr 34 w Rzeszowie.

Program organizowany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z Polską Federacją Producentów Żywności. Jego głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. W naszej szkole kierunki te łączymy z rozwijaniem świadomości proekologicznej. Działania podejmowane podczas realizacji programu pomogły zwiększyć przekonanie uczestników programu o wpływie zachowań proekologicznych, żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

Jolanta Węgierek