WAŻNE!

przez aw

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Punktu/Oddziału przedszkolnego zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 01.04.2021 r. do godz. 15:00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 09.04.2021 r.  do godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce.