Klasy I – III wracają do nauki stacjonarnej w pełnym reżimie sanitarnym

przez aw

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie.

Szkoła pracować będzie w reżimie sanitarnym.

Bardzo ważne:
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

W poniedziałek 18 stycznia dzieci przychodzą na godzinę 8.00 i mają lekcje według rozkładu obowiązującego przed wprowadzeniem nauki zdalnej.

Świetlica szkolna pracuje normalnie.

Istnieje możliwość zakupu obiadów dla dzieci.

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia

Lidia Kupiszewska
Dyrektor szkoły

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.