Dzień Patrona Szkoły

przez aw
Król Kazimierz III Wielki
(1310 – 1370)

HYMN SZKOŁY

Sto nowych miast wybudował.
Dwukrotnie państwo powiększył.
Nad wszystko pokój miłował.
Kazimierz z królów największy.

Ref.: Polskę murami upiększył.
Kamień, gdzie drewniane belki.
Kazimierz z królów największy.
Największy Kazimierz Wielki.

Prawo zaczęło być prawem
I kochał go lud boży.
A  zyskał dozgonną sławę,
Gdy akademię otworzył.

Ref.: Polskę murami upiększył…

15 listopada 2010r. odbyła się w naszej szkole, wtedy jeszcze Szkole Podstawowej w Matysówce, uroczystość nadania jej imienia Króla Kazimierza Wielkiego oraz poświęcenia sztandaru szkoły. W kalendarzu uroczystości naszej szkoły 15 listopada stał się świątecznym dniem – Dniem Patrona Szkoły. W tym roku przypada 10 rocznica nadania naszej szkole imienia Króla Kazimierza Wielkiego. Jak co roku, planowaliśmy uroczyste i aktywne obchody tej rocznicy.

Jak świętowalibyśmy ten dzień ?

Obchody Dnia Patrona Szkoły na pewno rozpoczęlibyśmy od przemarszu z pocztem sztandarowym do kościoła parafialnego, by wziąć udział we mszy świętej. Dalsza część uroczystości odbyłaby się już w szkole. Dyrektor szkoły Pani Lidia Kupiszewska przywitałaby całą  społeczność szkolną i zaproszonych gości, a następnie przybliżyłaby sylwetkę Króla Kazimierza Wielkiego. Potem wszyscy na chwilę przenieślibyśmy się w czasy średniowiecza, oglądając przygotowany przez uczniów program artystyczny poświęcony patronowi szkoły. Na koniec uczniowie bawiliby się uczestnicząc w konkursach i rycerskich turniejach.

Z wiadomych przyczyn, w tym roku nie możemy świętować Dnia Patrona w szkole, tak uroczyście, jak w latach ubiegłych. Tym razem zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich chętnych do wirtualnej lekcji o panowaniu Króla Kazimierza III Wielkiego, władcy zwanego „królem dyplomatów”, „królem chłopów”, „wielkim budowniczym”, który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, który umocnił nasz kraj politycznie i gospodarczo.

Klikając poniższe linki można zobaczyć krótkie, interaktywne plansze o zasługach naszego Patrona.

Interaktywna oś czasu – najważniejsze wydarzenia panowania Kazimierza Wielkiego

Interaktywna grafika – Przebudowa Królestwa

Interaktywna grafika – Polityka zagraniczna króla

Wychowawcy klas I-III