Międzynarodowy Projekt Czytelniczy ”Magiczna moc bajek”- czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

przez aw

Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 34
 w Rzeszowie odkrywają „Magiczną moc bajek”, uczestnicząc w międzynarodowym projekcie czytelniczym, który jest odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej MEN w roku szk. 2020/2021 tj. wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W październiku, realizując MODUŁ  I- SZACUNEK, wykonaliśmy następujące zadania:

* Stworzyliśmy kącik projektowy w naszej sali, któremu patronują nasi bajkowi przyjaciele- Basia i Janek.

* Nauczyliśmy się projektowej piosenki pt. „Magiczna moc bajek”, którą śpiewamy przy okazji czytania ciekawych opowiadań.

* Włączyliśmy rodziców do akcji czytania dzieciom, bo mówią, że „najpiękniej czyta moja mama i mój tata”.

* Słuchaliśmy dowcipnej bajeczki Pana Poety pt. „Kruk co kracze pokrakanie”, czytanej przez kolegę z grupy i rozmawialiśmy o tym, że należy szanować osoby „inne”, różniące się od nas, bo mogą być dla nas ciekawe.

* Poznaliśmy treść bajki z serii Przygody Fenka pt. „Szacunek”. Rozmawialiśmy o tym, czym jest szacunek, dlaczego powinniśmy szanować innych ludzi, zwierzęta, cudzą własność, samego siebie, dlaczego należy szanować resztki żywności. Dowiedzieliśmy się także, że każdy popełnia błędy, ale najważniejsze, by dzięki temu czegoś się nauczyć.

* Obejrzeliśmy teatrzyk na podstawie bajki „Brat i siostra”, który był inspiracją do rozmowy na temat pomagania innym i szacunku do osób starszych. I jak wynika z morału płynącego z bajki „dobro, które dajemy innym, działa i pomnaża się wracając do nas”.

* Poznaliśmy Misia Uszatka oglądając kilka bajek, na podstawie których określaliśmy cechy charakteru głównego bohatera. Miś uczył nas zasad dobrego wychowania- przyjaźni, szacunku, tolerancji i uczciwości. Był uprzejmy, pracowity, rozsądny czy bardzo nam imponował.

* Stworzyliśmy wspólnie Kodeks Przedszkolaka, poznając Klucze Dobrego Zachowania. Wiemy kiedy, jak i dlaczego mówimy „magiczne słowa” – „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.

* Podróżując po „krainie wartości”, czytamy opowiadania G. Kasdepki z książki ”Bon czy ton savoir – vivre dla dzieci” oraz „Dobre maniery dla dzieci” J. Krzyżanek, ucząc się wyrażania życzliwości i szacunku wobec innych, panowania nad emocjami oraz zachowania w różnych sytuacjach.

Przed nami kolejne ciekawe działania w „bajkowej podróży do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni”, na które czekamy z niecierpliwością.

Małgorzata Płodzień