Międzynarodowy Projekt Czytelniczy ”Magiczna moc bajek”- czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

przez aw

Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 34 w Rzeszowie odkrywają „Magiczną moc bajek”, uczestnicząc w międzynarodowym projekcie czytelniczym, który jest odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej MEN w roku szk. 2020/2021 tj. wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W październiku, realizując MODUŁ  I- SZACUNEK, wykonaliśmy…