„Ważne są dni, których jeszcze nie znamy…”

przez aw

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. przeszła na emeryturę, po 32 latach pracy w naszej szkole, Pani Jadwiga Olech. Zakończenie pracy zawodowej nauczyciela, który przechodzi na emeryturę, to doniosły moment w jego życiu. Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań.

Najpierw Pani Jadwiga Olech uczyła w naszej szkole historii, a potem była nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Wielu absolwentów naszej szkoły zaczynało przygodę z nauką pod jej opieką, ucząc się czytać i pisać, poznawać otaczający świat i uniwersalne wartości. Uczyli się też obowiązkowości, solidności, pewności siebie i przyjaznych relacji z rówieśnikami. Ostatnio pracowała jako wychowawca w świetlicy szkolnej.

Dziękuję Ci Jadziu za wieloletnią pracę, serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi.

Życzę Ci w imieniu własnym, koleżanek i kolegów zdrowia na długie lata, radości i zadowolenia, realizacji marzeń i dni wolnych od trosk i kłopotów, bo ważne są dni, których jeszcze nie znamy…

Lidia Kupiszewska