ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

przez aw

1 września 2020 r. (wtorek) – rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się wg poniższego porządku:

8.30 – 9.00   Klasy V – VIII

9.10 – 9.40   Klasy  II – IV

Każda klasa spotyka się ze swoim wychowawcą w przydzielonej sali lekcyjnej:

kl. II –sala 1, kl. III- sala 3, kl. IV- sala nr 2, kl. V- pracownia komputerowa, kl. VI- sala nr 3, kl. VII- sala nr 2 i kl. VIII- sala nr 4

Klasy II-VIII wchodzą do budynku bez opiekuna.

Klasa pierwsza rozpocznie rok szkolny spotkaniem z panią dyrektor i wychowawcą na placu szkolnym o godzinie 9.15.

Podczas tego spotkania odbędzie się pasowanie na ucznia.

Z uwagi na sytuację, uprzejmie prosimy o przybycie wyłącznie osób zdrowych oraz zachowanie dystansu społecznego. Należy również przestrzegać obowiązku dezynfekcji płynem dostępnym przy drzwiach wejściowych.

W dniu 1 września oddziały przedszkolne zapewniają dzieciom opiekę od godz. 7.00 do 16.00.

Plan lekcji będzie dostępny od 1 września w dzienniku elektronicznym oraz zostanie przekazany przez wychowawców w dniu rozpoczęcia.