INFORMACJE NA TEMAT ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

przez aw

PROCEDURY I WYTYCZNE – AKTUALIZACJA Szanowni Państwo, procedury przyprowadzania i odbierania dzieci od 1 września 2020 r. są  w trakcie opracowywania.   Zostaną umieszczone na stronie www. W związku z rozpoczęciem pracy szkoły od 1 września, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wprowadzamy następujące zasady bezpieczeństwa podczas pobytu uczniów w szkole: 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń…

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

przez aw

1 września 2020 r. (wtorek) – rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się wg poniższego porządku: 8.30 – 9.00   Klasy V – VIII 9.10 – 9.40   Klasy  II – IV Każda klasa spotyka się ze swoim wychowawcą w przydzielonej sali lekcyjnej: kl. II –sala 1, kl. III- sala 3, kl. IV- sala nr…

Informacje dla rodziców dzieci klas I

przez aw

PRZYBORY, OBUWIE I WIERZCHNIE UBRANIA DZIECKA NALEŻY PODPISAĆ Podręczniki i materiały ćwiczeniowe W klasie I uczniowie będą korzystać z zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych „Gra w kolory” z Wydawnictwa MAC EDUKACJA + podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego TIGER 1, Wydawnictwo Mc MILLAN Nieodpłatne podręczniki i ćwiczenia otrzymają w szkole w pierwszych dniach września. Dzieci uczęszczające na religię w podręczniki zaopatrzy ksiądz – są…

Informacje dla rodziców dzieci przedszkolnych

przez aw

OBUWIE I WIERZCHNIE UBRANIA DZIECKA NALEŻY PODPISAĆ Godziny otwarcia przedszkola, zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola Przedszkole pełni opiekę nad dziećmi w godzinach: 7.00 – 16.00 Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola i wybierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych albo przez upoważnione na piśmie osoby dorosłe. Zasady odpłatności za pobyt dziecka…

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

przez aw

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że można już zapisywać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia.  Aktualnie zapisane na RKM uprawnienie obowiązuje do 30 września 2022 r. Stosowne informacje na ten temat  zostały już Państwu przekazane.

Szanowni Państwo,

przez aw

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną informujemy, że  od dnia 26.08.2020 r. rodzice nie mają wstępu do budynku szkoły. Wszystkie nowe informacje będą przekazywane na bieżąco w ogłoszeniach na stronie.