Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

przez aw

Zakończyły się zajęcia edukacyjne w roku szkolnym, który przejdzie do historii…Warunki pracy w drugim półroczu zaskoczyły wszystkich i były wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej. Nauczyciele, rodzice i uczniowie patrzyli w przyszłość z niepokojem. Ale udało się. I chociaż momentami nie było łatwo zmierzyć się z trudami edukacji zdalnej, to dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. Wielu z nich uzyskało bardzo wysokie wyniki w nauce, co zostało docenione i nagrodzone.

W bieżącym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Rzeszowie  uczęszczało 102 uczniów. Wszyscy otrzymali promocję do następnej klasy, a 14 ukończyło szkołę.  35 (spośród 72 ) otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, co stanowi 47% wszystkich uczniów. Wśród nich 25 uzyskało średnią ocen dużo powyżej 5.

Na początku tego roku szkolnego postanowiliśmy, wspólnie z Radą Rodziców, że w  tym roku szkolnym nie będziemy wyróżniać uczniów z klas młodszych tylko wysiłek wszystkich zostanie nagrodzony wyjazdem do kina, dlatego przy wyróżnieniach braliśmy pod uwagę 72 uczniów klas IV – VIII.

Promocję z wyróżnieniem otrzymali:

w klasie IV: Maksymilian Sitek, Norbert Maj i Filip Kluz.

w klasie V: Milena Sitek, Ewelina Nowak, Filip Dopart, Maja Kubik, Wiktor Ziemliński, Wiktor Kąkol, Mikołaj Skowron, Dominik Pańczak, Nikodem Mazgaj i Miłosz Zawora.

w klasie VI: Izabela Pańczak, Marcel Michalik, Małgorzata Hoffman, Izabela Michalik, Julia Wisz, Kacper Błoszko, Emilia Narewska, Maksymilian Płonka, Natalia Czarnik i Kacper Malinowski.

w klasie VII: Jakub Błoszko, Filip Maj, Karolina Budak, Lena Szczepańska, Aleksander Marek, Gabriela Szyszka i Patrycja Ślęczka.

w klasie VIII: Kinga Dopart,  Krystian Urban, Gabriela Szmist, Katarzyna Wilk i Dominik Kąkol.

Z radością informuję, że dwie uczennice naszej szkoły: Izabela Pańczak z kl. VI (średnia ocen 5,77) i Kinga Dopart z kl. VIII (średnia ocen 5,61) spełniają wymagania do otrzymania stypendium w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn.„Primus inter pares” w kategorii Zdolny uczeń.

Średnie ocen uzyskane przez klasy są zadowalające: w klasie: IV – 4,83, V – 4,51, VI – 4,81, VII – 4,52 i VIII- 4,50.

W dniu zakończenia roku szkolnego żegnaliśmy Panią Jadwigę Olech, która po 32 latach pracy w naszej szkole przeszła na zasłużoną emeryturę. Dyrekcja, nauczyciele i rodzice dziękowali za trud i wysiłek włożony w edukację dzieci oraz życzyli dużo zdrowia, pomyślności i odpoczynku na zasłużonej emeryturze.

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców, na czele z Panią Anetą Pańczak, oraz wszystkim rodzicom za wszelką pomoc i działania na rzecz szkoły, a szczególnie za ogromną pomoc i zaangażowanie w edukację swoich dzieci .

Dobre wyniki w nauce i sukcesy naszych uczniów w wielu różnorodnych konkursach na różnych szczeblach są owocem wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Dziękuję wszystkim za ten wysiłek. Dziękuję także wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za umiejętność odnalezienia się w nowej rzeczywistości szkolnej, za wsparcie i życzliwość, za poświęcony czas, otwartość i kreatywność, szczególnie w okresie nauki zdalnej i życzę dużo zdrowia, wspaniałej pogody i udanego wypoczynku podczas zasłużonych wakacji.

Lidia Kupiszewska