BIBLIOTEKA SZKOLNA INFORMUJE…

przez aw

Biblioteka szkolna jest dostępna dla uczniów, nauczycieli i rodzicówod poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 12.30.Uczniowie proszeni są o zwrot wypożyczonych książek (lektur).Książki wkładamy do torebki foliowej z dołączoną kartką z imieniem i nazwiskiem ucznia.Informacje o tytułach wypożyczonych książek dostępne są w bibliotece i u wychowawców klas. Nauczyciel- bibliotekarz Bożena Drzał