„Narodowe Czytanie”

przez aw

6 września 2019 r. nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję  „Narodowe Czytanie”, której celem jest popularyzowanie czytelnictwa. Uczniowie klas IV – VIII w tym dniu słuchali i czytali na lekcjach utwory Marii Konopnickiej. Dla klas I- III zorganizowane zostały wspólne zajęcia, podczas których dzieci poznawały twórczość Marii Konopnickiej, wysłuchały wierszowanej baśni poetyckiej „Na jagody” oraz wiersza „Stefek Burczymucha”, a potem bawiły się podczas przygotowanych dla nich konkursów związanych z tymi utworami.

Małgorzata Bąk