Bijemy rekord z WOŚP

przez aw

16 października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. W tym dniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje bicie rekordu w jednoczesnym przeprowadzeniu resuscytacji. Nasza szkoła uczestniczy w tym przedsięwzięciu od samego początku. Tak też było i tego roku. O godzinie 12.00 w całej Polsce rozpoczęła się akcja uświadamiająca jak ważne jest ratowanie ludzkiego życia. Przez 30 minut wszystkie zgłoszone do organizatora grupy podejmowały czynności ratujące ludzkie życie. W naszej szkole do bicia rekordu przystąpiło 56 uczniów z klas I-V. Choć nie każdy miał na tyle sił, by profesjonalnie wykonywać zalecane  czynności, to uczestnictwo w tym spotkaniu sprawia, że dzieci nie są obojętne i mogą uwierzyć w to, że są w stanie uratować innemu człowiekowi życie.

Krystyna Kielar