Wybory do Samorządu Uczniowskiego

przez aw

29 września odbyły się w naszej szkole wybory do władz Samorządu Uczniowskiego.

Kandydatami mogli zostać uczniowie klas IV – VIII.

Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą oraz prezentacją na sali gimnastycznej, a głosowanie zostało przeprowadzone w sposób tajny.

Wyniki wyborów prezentują się następująco:

przewodnicząca SU:

Gabriela Szmist, kl. VIII

zastępcy:

Jakub Błoszko, kl. VII

Zuzanna Kyc, kl. VII

Emilia Narewska, kl. VI

Aldona Wójcik