Pomagamy i uczymy pomagać. Święty Brat Albert Chmielowski uczy nas dobroci

przez aw

„Powinno się być dobrym jak chleb” – to słowa Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, będące hasłem spotkania, które odbyło się 22 lutego w naszej szkole. Swoją obecnością zaszczycili nas: ks. dr Piotr Potyrała – wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz pan Jan Czech – kierownik zaopatrzenia i marketingu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. Goście zostali zaproszeni z inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu, którego opiekunem jest p. Monika Sitek.

Po serdecznym powitaniu przez Panią Dyrektor Lidię Kupiszewską wszyscy z zainteresowaniem wysłuchaliśmy prezentacji ks. Piotra Potyrały. Przedstawił on krótko historię Szkolnych Kół Caritas oraz liczne działania prowadzone przez młodych ludzi m.in.: pomoc koleżeńską w nauce i w życiu, pomoc dla ubogich i niepełnosprawnych, zbiórki żywności, rozprowadzanie świec wigilijnych, stroików, palm, itp., paczki dla dzieci z wielodzietnych rodzin, wystawianie spektakli, kwesty. Ksiądz Piotr zachęcił wszystkich do zakładania Szkolnych Kół Caritas. Szczególnie przemówiło do nas opowiadanie o zwykłym, prostym człowieku, który pomimo swoich niedoskonałości został przyjęty do nieba przez św. Piotra, ponieważ w swoim życiu kierował się zasadą miłosierdzia.

Ten motyw przewijał się także w przekazie p. Jana Czecha z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Omawiając bogatą i zróżnicowaną działalność Towarzystwa, zaakcentował szczególne znaczenie pracy wolontariatu oraz pomoc świadczoną dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych. Wspomniał o różnych akcjach, w których udział brali także nasi uczniowie – wolontariusze, m.in.: kwestę na cmentarzu, zbiórkę słodyczy, artykułów kosmetycznych oraz potrzebnych rzeczy dla samotnej, ubogiej matki, zbiórkę przyborów szkolnych, zabawę choinkową, itp.

Ważny dla nas – wychowawców był fakt, że zaproszeni goście zwrócili uwagę na to, jak istotna jest praca wolontariuszy. Bez zaangażowania młodych ludzi niemożliwe byłoby zorganizowanie i przeprowadzenie wielu działań. Uśmiech i dobre serce pomagających dodaje otuchy, sił i radości potrzebującym.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali symboliczne podarunki – kalendarzyki oraz obrazki z wizerunkiem św. Brata Alberta. Pani Dyrektor w imieniu całej społeczności szkolnej złożyła podziękowania naszym gościom. Przekazała także na ręce księdza i pana Jana pięknie oprawione rysunki autorstwa naszych uczniów: Izabeli Pańczak (kl. IV), Gabrieli Pyziak (kl. VII), Kingi Dopart (kl. VI) oraz Gabrieli Szmist (kl. VI). Obdarowanym bardzo podobały się wykonane przez dzieci prace, które przedstawiały św. Brata Alberta.

Wspólne spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i uświadomiło nam, że słowa św. Brata Alberta: „Bądźmy chlebem, dawajmy siebie samych” stawiają przed nami wielkie wyzwania. Powinniśmy nie tylko poznać życiorys tego świętego, ale także idąc za jego przykładem podejmować próby czynienia dobra.

Monika Sitek

Iwona Gaweł-Sikora