Pomagamy i uczymy pomagać. Święty Brat Albert Chmielowski uczy nas dobroci

przez aw

„Powinno się być dobrym jak chleb” – to słowa Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, będące hasłem spotkania, które odbyło się 22 lutego w naszej szkole. Swoją obecnością zaszczycili nas: ks. dr Piotr Potyrała – wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz pan Jan Czech – kierownik zaopatrzenia i marketingu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. Goście…