Byliśmy w muzeach

przez aw

Rola muzeum jako wyjątkowego w swoim rodzaju ośrodka oddziaływania dydaktyczno – wychowawczego jest bezsporna. Muzeum to nie tylko instytucja, która gromadzi i konserwuje dobra kultury, ale to metoda komunikowania, która obejmuje wielorakie formy prezentacji ekspozycji…

Oddziaływanie muzeum polega na bezpośrednim kontakcie z przedmiotami, na poznaniu ich treści, funkcji, co sprawia, iż kontakt ten wywiera silniejszy wpływ na widza. Toteż odwiedzanie muzeów to lekcje, podczas których zbiory muzealne mogą być wykorzystane jako środki dydaktyczne, które wzbogacają wiedzę uczniów, uczą dostrzegać piękno ludzkich doznań, rozumieć bieg dziejów i własne miejsce we współczesności.

Z takich właśnie lekcji skorzystali nasi uczniowie z kl. VI i VII, którzy pod opieką swoich wychowawczyń: pań Aldony Wójcik i Wandy Drabickiej odwiedzili 16 listopada Muzeum Okręgowe i Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie.

W Muzeum Okręgowym obejrzeli wystawę czasową pt. „Dawny świat dziecka”. Prezentowała ona młodym odbiorcom zapomniany, ale niezwykle fascynujący świat ich rówieśników sprzed blisko 100 lat. Aranżacja ekspozycji, prezentująca kolejne etapy rozwoju najmłodszych, wzbogacona kolekcją fotografii wykonanych m.in. w słynnym zakładzie fotograficznym Edwarda Janusza oraz spora różnorodność trójwymiarowych obiektów, przybliżyła zwiedzającym klimat epoki.

Na wystawie oprócz wspomnianych starych fotografii, których tematem są dzieci, nasi podopieczni mogli zobaczyć wszelkiego rodzaju akcesoria dziecięce, charakterystyczne dla minionego czasu. Wśród zaprezentowanych obiektów były m.in. zabawki, przybory szkolne, literatura dziecięca, sprzęt sportowy czy dziecięce ubrania.

Po tej dawce sporych emocji udaliśmy się do Muzeum Etnograficznego na zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia. Edycja druga”.

Tu obejrzeliśmy wystawę „RZE(miosło) ilustrującą działalność przedsiębiorczą występującą na podkarpackich wsiach w XIX i XX wieku. Na ekspozycji zaprezentowane zostały największe i najprężniej działające ośrodki rzemieślnicze w naszym regionie, tematyka pracy chałupniczej, najcenniejsze zbiory z archiwum Muzeum Etnograficznego (m.in. księgi cechowe, świadectwa nauki, księgi rachunkowe) oraz banknoty i monety służące do transakcji handlowych.

Zwieńczeniem pobytu i podsumowaniem lekcji muzealnej była gra planszowa „Chłopska szkoła biznesu” rozwijająca umiejętności badawcze, analizy i syntezy oraz dostarczająca intensywnych przeżyć.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pani Marioli Juchy, dzięki Której nasi uczniowie mogli za darmo uczestniczyć w tak atrakcyjnych i wartościowych zajęciach.

Wanda Drabicka