Pomagamy ofiarom nawałnicy na Pomorzu

przez aw

 W odpowiedzi na prośbę pani Małgorzaty Rauch, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, nasza szkoła włączyła się w pomoc finansową na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin dotkniętych nawałnicą, która przeszła w sierpniu na Pomorzu. Podczas zbiórki zorganizowanej w szkole udało się zebrać kwotę 450 zł. 52 gr., którą przekazano na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Monika Sitek