Uczymy ratować

przez aw

Nasza szkoła od wielu lat realizuje Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” zainicjowany przez Wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Uczy on podstawowych zasad jakie obowiązują przy udzielaniu pierwszej pomocy. Uczniowie poznają  jak należy zachowywać w sytuacji, gdy jest się świadkiem wypadku, jakie zgłaszać o nim informacje, jak postępować z poszkodowanymi.

Jednym z cyklicznych przedsięwzięć realizowanych wspólnie z fundacją jest udział w obchodach „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. Szkoły i inne instytucje podejmują w tym dniu próbę bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Obchodzony jest 16 października. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny brali udział w tych  działaniach. Do akcji dołączyli  się strażacy z OSP z naszej miejscowości. Przekazali uczniom ważną wiedzę, profesjonalnie zademonstrowali czynności jakie należy wykonać ratując ludzkie życie.

Pod bacznym okiem fachowców dzieci mogły przystąpić do bicia rekordu. Miały możliwość doskonalić swoje umiejętności, a przede wszystkim przełamać barierę niepewności i strachu przed  realnymi sytuacjami z jakimi mogą  zetknąć się  na co dzień.

W imieniu społeczności uczniowskiej serdecznie dziękujemy p. Mieczysławowi Płonce za pomoc w organizacji tego spotkania, p. Karolowi Szyszce za fachowe przekazanie wiedzy, p. Bernadecie Szyszce i p. Damianowi Rybińskiemu za pomoc w przeprowadzeniu ćwiczeń praktycznych.

Krystyna Kielar