Jesteśmy uczniami!

przez aw

12 października odbyła się w naszej szkole doniosła uroczystość – pasowanie na ucznia. Dzieci z klasy I przygotowywały się do niej przez cały wrzesień. Z dużym zaangażowaniem uczyły się piosenek o szkole, przyjaźni, obowiązkach. Zgodnie recytowały  wiersze o Polsce, by w dniu pasowania zaprezentować się jak najlepiej.

Tego dnia  szkolna sala gimnastyczna zamieniała się w królewską komnatę a egzaminował pierwszaków sam… król Kazimierz  Wielki – patron naszej szkoły. Występ bacznie obserwowali zaproszeni goście: pani dyrektor, rodzice i starsi o rok uczniowie. Egzamin został zdany celująco: wierszyki były płynnie i głośno wyrecytowane, piosenki zaśpiewane  z dużym zaangażowaniem, a  taniec sprawił, że i widzowie nabrali ochoty do wspólnej zabawy. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor wraz w naszym „wiekowym” gościem pasowała pierwszaków na prawowitych uczniów szkoły. W imieniu całej społeczności uczniowskiej powitani zostali przez drugoklasistów. Ofiarowali się oni z pomocą w rozwiązywaniu  trudnych sytuacjach szkolnych i wręczyli młodszym kolegom samodzielnie wykonane książeczki z wypisanymi dobrymi radami na czas nauki.

Nasza szkolna społeczność powiększyła się o  czternastu nowych, pełnych zapału „rycerzy króla Kazimierz Wielkiego”.

Krystyna Kielar