Tydzień Promocji Zdrowia „Dbamy Jesienią o Zdrowie”

przez aw

W dniach 2.10 – 6.10.2017 r. w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia realizowaliśmy w naszej szkole program profilaktyczny „Dbamy jesienią o zdrowie”. Jego głównymi celami były: promowanie zdrowego stylu życia; uświadamianie skutków sięgania po alkohol, papierosy, dopalacze, napoje energetyzujące; kształtowanie umiejętności dokonywania bezpiecznych wyborów i unikania zagrożeń związanych z cyberprzemocą, grami komputerowymi; kształtowanie postawy troski i…