Nowy Samorząd Uczniowski

przez aw

15 września w wyborach przeprowadzonych przez ubiegłoroczne władze Samorządu Uczniowskiego w tajnym głosowaniu uczniowie naszej szkoły wybrali na opiekuna Samorządu panią Aldonę Wójcik.

29 września odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego i Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Tyczyn.

Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogli zostać uczniowie klas IV – VII, a do Młodzieżowej Rady Gminy uczniowie klas VI – VII, natomiast prawo wyborcze w obu przypadkach otrzymali uczniowie z klas IV – VII.

Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą, a głosowanie zostało przeprowadzone w sposób tajny.

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego:
Julia Rzońca, klasa VII – przewodnicząca
Izabela Pańczak, klasa IV – zastępca
Weronika Płodzień, klasa VII – zastępca


Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Tyczyn:
Weronika Płodzień, klasa VII
Nikodem Frączek, klasa VII

Aldona Wójcik