Inauguracja nowego roku szkolnego

przez aw

Rok szkolny 2017/2018 zainaugurowaliśmy tym razem 4 września tradycyjnie już mszą św., którą odprawił nasz ks. proboszcz Jan Pyziak.

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Tu dyrektor szkoły mgr Lidia Kupiszewska przywitała wszystkich zgromadzonych, a szczególnie serdecznie  – kilkoro nowych nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole i omówiła ogólne zasady organizacji pracy szkoły w nowej rzeczywistości wymuszonej przez kolejną reformę edukacji.

W dalszej części z programem artystycznym wystąpili uczniowie kl. V-VII. Na wesoło przywitali nowy rok szkolny, a z powagą uczcili 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Młodzi artyści podkreślili, że dramat II wojny nie jest tylko historycznym doświadczeniem i podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą, i przesłaniem dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Na spotkaniach z wychowawcami klas udzielono wszystkich szczegółowych informacji dotyczących przedmiotów, podręczników i zmian w programach nauczania.

Wanda Drabicka