Sprzątanie Świata – Polska 2017

przez aw

„Nie ma smieci są surowce” 15 września kolejny raz z naszymi uczniami ruszyliśmy śladami śmieci w Matysówce. Była to następna lekcja poszanowania środowiska, którą przeprowadzamy co roku w trzeci weekend września i niestety, co roku mamy pełne ręce roboty. W akcję są zaangażowani wszyscy uczniowie naszej szkoły, ale oczywiście w miarę swoich możliwości. Najmłodsi sprzątają…

Nowy Samorząd Uczniowski

przez aw

15 września w wyborach przeprowadzonych przez ubiegłoroczne władze Samorządu Uczniowskiego w tajnym głosowaniu uczniowie naszej szkoły wybrali na opiekuna Samorządu panią Aldonę Wójcik. 29 września odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego i Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Tyczyn. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogli zostać uczniowie klas IV – VII, a do Młodzieżowej Rady Gminy uczniowie…

Inauguracja nowego roku szkolnego

przez aw

Rok szkolny 2017/2018 zainaugurowaliśmy tym razem 4 września tradycyjnie już mszą św., którą odprawił nasz ks. proboszcz Jan Pyziak. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Tu dyrektor szkoły mgr Lidia Kupiszewska przywitała wszystkich zgromadzonych, a szczególnie serdecznie  – kilkoro nowych nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole i…