Wielki sukces Marcela Michalika!

przez aw

Uczeń klasy III Marcel Michalik zdobył wyróżnienie w XI Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego dla klas trzecich „Super Lion 2017”.

Konkurs ten zorganizowany został przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Do konkursu przystąpiło blisko 90 uczniów z 16 szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością słownictwa, codziennych zwrotów, gramatyki oraz umiejętnością czytania ze zrozumieniem.

Serdecznie gratulujemy Marcelowi i życzymy sukcesów w dalszej edukacji.

Monika Sitek