Zostań wolontariuszem

przez aw

W roku szkolnym 2016/2017 w szkole rozpoczęła działalność grupa charytatywna „Zostań Wolontariuszem”, której celem było niesienie pomocy potrzebującym, przede wszystkim w środowisku szkolnym oraz lokalnym.

W pierwszej kolejności została zorganizowana samopomoc koleżeńska, tj. pomoc w nauce, przy odrabianiu zadań domowych, w przygotowaniu do lekcji itp…

Duże zaangażowanie widoczne było w szkolnej akcji „Anioł Stróż”, w której uczniowie klas starszych pomagali uczniom klas młodszych w prostych codziennych czynnościach takich jak: ubieranie się, zawiązywanie butów, odnalezienie sali lekcyjnej itp. Inną cieszącą się zainteresowaniem akcją było „Czytajmy maluchom”. Piąto – i czwartoklasiści  czytali uczniom klas młodszych baśnie i opowiadania. Spotkania odbywały się raz w tygodniu przez całe półrocze i były nieustannie wyczekiwane przez maluchy. Jednorazowo zorganizowana została akcja na rzecz dzieci z rodzin wielodzietnych we współpracy z Towarzystwem Brata Alberta. Udało się zebrać  pokaźną ilość przyborów szkolnych. Kolejno zostały przeprowadzone akcje na rzecz ubogich i bezdomnych – kwesta na cmentarzu; na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  w Tyczynie – uczniowie wykonali misie –breloki, które stały się upominkiem z okazji Dnia Pluszowego Misia; zbiórka karmy dla schroniska „Kundelek” oraz wciąż trwająca  zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

Teresa Kowal

Monika Sitek