Warsztaty artystyczne w naszej szkole

przez aw

9 grudnia 2016 roku odbyły się w Szkole Podstawowej mi. Króla Kazimierza Wielkiego w Matysówce  Gminne  Warsztaty Artystyczne pn. „Świąteczne ozdoby choinkowe sposobem na nudę”. Przygotowane zostały przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w ramach działań Gminnego Forum Samokształcenia Nauczycieli.

Uczestniczyli w nich uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Tyczyn. Łącznie w warsztatach brało udział 29 dzieci i 7 opiekunów.

Na powitanie uczennice z klasy II i III zaprezentowały  program artystyczny tematycznie związany z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Recytowano wiersze przypominające zwyczaje związane z tymi świętami, rozmawiano o korzyściach płynących  ze wspólnych spotkań w gronie najbliższych. Wspólnie śpiewano kolędy i pastorałki. Kulminacyjną częścią spotkania były warsztaty, które poprowadziła p. Małgorzata Bąk. Zaprezentowała szereg ozdób choinkowych wykonanych z pasków papieru. Dzieci wspólnie z opiekunami wykonały wiele ciekawych prac, miały też możliwość zaprezentować własne pomysły na „paskową ozdobę”.

Wszystkie te przedsięwzięcia miały na celu wdrażanie dzieci  do racjonalnego wykorzystania wolnego czasu, zacieśnienie więzi, sprzyjały wspomaganiu procesów komunikacji i przełamywaniu barier w bezpośrednich kontaktach. Pomogły w budowaniu prozdrowotnych postaw, promowaniu życia bez nałogów i zapobieganiu uzależnieniom od telewizji i komputerów. Pozwoliły na rozwijanie kreatywności i umiejętności manualnych dzieci.

Uczestnicy w nagrodę za udział w  warsztatach otrzymali upominki ufundowane dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyczynie. Szkoły zaopatrzone zostały w materiały papiernicze i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie podobnych zajęć. Dziękujemy fundatorom.

Krystyna Kielar