Szkolne obrachunki

przez aw

W bieżącym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Matysówce uczęszczało 88 uczniów. Wszyscy otrzymali promocję do następnej klasy, a 10 ukończyło szkołę. 31 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem,  co stanowi około 35 % wszystkich uczniów…

Są to:

w klasie I: Filip Dopart, Nikodem Mazgaj, Ewelina Nowak, Dominik Pańczak, Milena Sitek i Mikołaj Skowron

w klasie II: Kacper Błoszko, Natalia Czarnik, Małgorzata Hoffman, Marcel Michalik, Emilia Narewska, Izabela Pańczak i Julia Wisz,

w klasie III: Lena Szczepańska, Jakub Goszka , Patrycja Ślęczka,  Filip Maj, Jakub Błoszko i Gabriela Szyszka.

W klasach IV – VI za wysokie wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie uczniowie otrzymują świadectwo z paskiem stypendium naukowe. Zasłużyli na nie:

w klasie IV: Szymon Goszka – z najwyższą w szkole średnią ocen 5,36, Kinga Dopart, Krystian Urban, Jakub Bąk, Kacper Belcyr i Gabriela Szmist,

w klasie V: Weronika Płodzień, Filip Szmist, Mateusz Dulas Nikodem Frączek i Oliwia Skowron

w klasie VI: Milena Kąkol.

Uzyskane przez klasy średnie ocen  są także zadowalające:  w klasie IV – 4,71, V – 4,41  i VI – 3,96.  Zasmucił nas wynik sprawdzianu w klasie VI.

W tym roku mamy 4 uczniów, który nie   opuścili  ani jednego dnia, ani  nawet godziny!(mają 100% frekwencji). Są to: Filip Dopart i Szymon Sypień z klasy I, Szymon Goszka z klasy IV i Nikodem Frączek z klasy V.

Dobre wyniki w nauce i sukcesy naszych w wielu różnorodnych konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym są owocem wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Dziękuję wszystkim za ten wysiłek i życzę wspaniałej pogody i udanego wypoczynku podczas zasłużonych wakacji.

Lidia Kupiszewska