„W krainie bajek i baśni” – Gminny Konkurs Czytelniczy

przez aw

26 kwietnia 2016 roku odbył się w Szkole Podstawowej mi. Króla Kazimierza Wielkiego Gminny Konkurs Czytelniczy – „W krainie bajek i baśni”. Przygotowany został przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w ramach działań Gminnego Forum Samokształcenia Nauczycieli.

Brali  w nim udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Tyczyn. Do konkursu  dzieci przygotowywały się dużo wcześniej poznając ciekawe utwory podczas zajęć  lekcyjnych i  świetlicowych  oraz czytając książki w gronie rodzinnym. Szkoły wytypowały do konkursu uczniów z każdego oddziału klasowego. Łącznie w gminnym etapie konkursu brało udział 25 dzieci.

Na powitanie gospodarze zaprezentowali  przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek uczy ekologii”. Uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie treść jednej z najpopularniejszych bajek i zarazem nauczyć się właściwych postaw ekologicznych. Nauki płynące z ust  „dobrego wilka” tak przypadły dzieciom do gustu, że razem z nim nuciły prezentowane piosenki. Następnie  przystąpiono do konkursu wiedzy  dotyczącej  znajomości bajek i baśni.  Uczestnicy  odgadywali zagadki, rebusy, krzyżówki , wspólnie wykonywali prace plastyczne tematycznie związane z poznanymi wcześniej utworami. Prezentowali swoje zdolności aktorskie podczas zabaw integracyjnych, które doskonale  sprzyjały pozytywnym relacjom interpersonalnym.

Wszystkie te przedsięwzięcia miały na celu wdrażanie dzieci  do racjonalnego wykorzystania wolnego czasu, zacieśnienie więzi , sprzyjały wspomaganiu procesów komunikacji i przełamywaniu barier w  bezpośrednich  kontaktach. Idealnie sprawdziła się formuła konkursu, ponieważ uczniowie nie rywalizowali między sobą jako reprezentanci danej szkoły. Zespoły konkursowe wybrane zostały w drodze losowani, w każdej drużynie znalazły się dzieci z różnych szkół. Uczestnicy zgodnie pracowali nad zadaniami, wspierali się nawzajem. Dzięki temu nawiązały się nowe znajomości, a może i przyjaźnie. Wszystkie  dzieci  w nagrodę za udział w konkursie otrzymały cenne upominki ufundowane dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Krystyna Kielar