„Aktywnie po zdrowie”

przez aw

Pod tym hasłem od 18 do 22 kwietnia trwał w naszej szkole Tydzień Promocji Zdrowia. Głównym jego celem było promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, popularyzowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zasad bezpiecznego zachowania.

Poszczególne dni poświęcone były różnym tematom. Rozpoczęliśmy od hasła „Zdrowy styl życia – ruch to zdrowie”. We wszystkich klasach i świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia wychowawcze poświęcone zdrowemu odżywianiu oraz znaczeniu aktywności fizycznej dla zdrowia. Efektem tych zajęć było wypracowanie przez każdą z klas listy „10 powodów, dla których warto się ruszać”. Wśród uczniów przeprowadzona została ankieta „Jak spędzam swój wolny czas” oraz konkurs wiedzy o zdrowiu. Do realizacji zajęć w kolejnym dniu wykorzystane zostały materiały edukacyjne kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Tematem rozmów i dyskusji było „Co pomaga, co szkodzi zdrowiu” oraz „Moje emocje”. W świetlicy szkolnej odbył się konkurs wiedzy „Jestem rozważny – jestem bezpieczny”. Podczas szkolnej wywiadówki w ramach pedagogizacji rodziców wychowawcy przeprowadzili pogadanki dotyczące zasad dobrej komunikacji z dzieckiem. „Uzależnienie – droga donikąd!” to kolejne hasło przewodnie naszego Tygodnia Promocji Zdrowia. Z nim związane były zajęcia profilaktyczne dla klas młodszych i starszych. Ich celem było dostarczenie uczniom wiedzy na temat konsekwencji wynikających z sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne używki, a przez to kształtowanie w nich umiejętności dokonywania „zdrowych, bezpiecznych wyborów”. „Ratujemy, uczymy ratować”– w tym dniu utrwalaliśmy wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne z cyklu „Pierwsza pomoc przedmedyczna” oraz wzięli udziałw konkursie „I ty możesz zostać ratownikiem”. 22 kwietnia przygotowany został apel „Zdrowa Ziemia – zdrowi ludzie”. Uczniowie klasy II przedstawili na nim inscenizację pt.”Na ratunek przyrodzie”.

Podczas trwania tego Tygodnia Promocji Zdrowia nie mogło zabraknąć aktywności ruchowej. Już pierwszego dnia rozpoczęliśmy akcję „Tydzień bez samochodu”. Zamiast pokonywania drogi do szkoły i ze szkoły samochodem zachęcaliśmy uczniów i rodziców do przejścia jej pieszo. Odbyły się też konkursy sprawnościowe, turnieje sportowe, ścieżka zdrowia. Zarówno młodsi , jak i starsi uczniowie z kijkami Nordic Walking przemierzali Matysówkę wzdłuż i wszerz. Zorganizowane zostały także zajęcia aerobiku. Poprowadzili je zaproszeni przez nas instruktorzy fitness i aerobiku – pani Anna Lechowicz i pan Dominik Ferenc.  Uczniowie wykonywali prace plastyczne związane z tematyką zajęć i przygotowali gazetki tematyczne. Zwycięzcy licznych konkursów przeprowadzonych w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia otrzymali nagrody.

Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyczynie za udzielone nam wsparcie finansowe do realizacji naszego programu.

Małgorzata Bąk