Dzień Papieski

przez aw

W dniu 19 X 2015 r. w  Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Matysówce odbył się apel poświęcony osobie Papieża Jana Pawła II. Apel zgromadził uczniów szkoły i grono nauczycielskie z p. Dyrektor na czele. W ten sposób szkoła uczciła 37 rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na stolicę Piotrową.

Podczas apelu zostały przypomniane fragmenty Orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju ukazujące wielkiego Polaka Jana Pawła II jako Papieża Pokoju. Teksty te przeplatane były piosenkami religijnymi.
Jak wielkim orędownikiem pokoju , pokoju, którego tak bardzo brakuje w dzisiejszych czasach, był papież Jan Paweł II świadczą słowa wypowiedziane przez Niego podczas jednej ze swoich homilii: „Nigdy więcej nienawiści! Nigdy więcej terroryzmu! Niech każda religia w imię Boga obdarzy ziemię sprawiedliwością i pokojem, przebaczeniem i życiem, miłością.”

ks. Jan  Pyziak