Nasz wysiłek został doceniony i po raz kolejny Zielona Flaga jest nasza!

przez aw

Wcześniej Szkoła Podstawowa w Matysówce oraz Szkoła Podstawowa w Tyczynie przez dwa lata z rzędu otrzymały te certyfikaty, a w zeszłym  roku dołączyła do nas Szkoła Podstawowa z Borku Starego. W roku szkolnym 2014/2015 nasze szkoły po raz kolejny ubiegały się o ten prestiżowy, międzynarodowy tytuł Zielona Flaga.

Tytuł jest nadawany szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Program Tytuł jest nadawany szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Program

SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

  to program edukacji i aktywności ekologicznej realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska od 14 lat, w który włączyło się ponad 1000 szkół z całej Polski. Od 5 lat należy on do międzynarodowej sieci Eco-Schools – przyznającej najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekologiczne dla szkół na całym świecie – certyfikat Zielonej Flagi.

Szkoły dla Ekorozwoju to rozbudowana sieć partnerów począwszy od szkół, instytucji publicznych, po lokalne organizacje i przedstawicieli biznesu. To program, który z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę zainteresowanych.

Nad jakością realizacji Programu w Polsce, oraz oceną szkolnych aplikacji o certyfikat Zielonej Flagi, czuwa Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Środowiska czy firm i NGO zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rozwoju.

ZIELONA FLAGA

jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 5000 szkół uzyskało wyróżnienie – Zieloną Flagą.  Eco-Schools – jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

W ramach ubiegania się o certyfikat w roku szkolnym 2014/2015 każda szkoła zrealizowała kilka projektów, które w sposób szczególny promowały bioróżnorodność, zdrowy styl życia i odżywiania, aktywność ruchową oraz sport. Koordynatorami  działań związanych z ubieganiem się o Zieloną Flagę były panie Jadwiga Sitek w Szkole Podstawowej w Borku Starym, Anna Pondo w Tyczynie i Aldona Wójcik w Matysówce. Realizacja wybranych zadań trwała przez cały rok szkolny i wymagała szerokiej współpracy wszystkich nauczycieli oraz rodziców. Z wielką niecierpliwością czekaliśmy na ocenę naszych działań.

25 września 2015 roku Kapituła ostatecznie zatwierdziła  aplikacje o certyfikat Zielonej Flagi i Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

Za ubiegły rok przyznano 273 certyfikaty na okres roku i trzech lat. Wśród 101 placówek, które otrzymały certyfikat na okres trzech lat jest Szkoła Podstawowa w Matysówce oraz w Tyczynie, a szkoła z Borku Starego otrzymała go na jeden rok.

To ogromny sukces! Certyfikat Zielona Flaga jest wielkim  wyróżnieniem dla naszych szkół, a także społeczności, ponieważ w naszym województwie jest bardzo niewiele szkół, które go posiadają.


Dziękuję szczególnie paniom koordynatorkom, a także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego sukcesu,  za ich trud i wysiłek, za pomysłowość i kreatywność  w doborze działań i życzę, aby ta praca przyniosła wiele szlachetnych owoców, bo „ czego się Jaś nauczy to i Jan będzie umiał…”


Lidia Kupiszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Matysówce