Szkoła Podstawowa w Matysówce z kolejnym certyfikatem

przez aw

Po uzyskaniu w roku szkolnym 2014/15 certyfikatu „Szkoła w Ruchu” w kolejnym roku przystąpiliśmy do następnej ogólnopolskiej akcji  organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Wf z klasą”.

Program ten miał na celu aktywizowanie nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia bardziej atrakcyjnych i innowacyjnych lekcji, a w konsekwencji zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży oraz podniesienie prestiżu wychowania fizycznego.

Nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację programu w naszej szkole byli: mgr Robert Pikiel – koordynator oraz mgr Aldona Wójcik – nauczyciel wspomagający.

Uczestnictwo i realizowanie zadań w w/w programie wymagało zupełnie innego podejście do tematu niż to było w „ Szkole w Ruchu”. Program ten wymuszał większy udział uczniów w realizacji nakreślonych zadań. Na początek należało przeprowadzić debatę z uczniami w obecności dyrektora szkoły pod nazwą Sportowy Okrągły Stół. W trakcie tego spotkania wypracowany został zakres zadań do realizacji zgodnie z harmonogramem akcji. Następnie założyliśmy bloga, na którym koordynator opisywał podjęte działania i na którym to uczniowie mogli się wypowiadać, co w danym zadaniu mogło się podobać a co nie, co by zmienili i udoskonalili. Kolejnym krokiem było wykonanie zadania z puli 15 do wyboru. My zdecydowaliśmy się na dwa zadania: Przeprowadziliśmy w szkole test mini-fit wpisując do specjalnego kalkulatora wyniki i wyłoniliśmy najlepszych uczniów w szkole. Drugie zadanie to – „ Lekcje poza szkołą”. Ze względu na naszą, mówiąc oględnie, słabą bazę sportową zdecydowaliśmy się na prowadzenie zajęć w terenie i poza obrębem terenu szkoły: wychodziliśmy na marszobiegi, spacery z kijami nordic walking, przejażdżki na rowerach itp.

Kolejne zadanie, jakie musieliśmy wykonać, to zaplanowanie i przeprowadzenie Lokalnej Akcji Sportowej. Dlatego też zdecydowaliśmy się na organizację międzyszkolnego turnieju pod hasłem „Baw się z nami”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas III (i młodsi) ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Tyczyn.

Ostatnie wyzwanie to opublikowanie na blogu sprawozdania z poczynionych działań i …czekanie na wynik (czyt. przyznanie certyfikatu).

I znów się udało. W połowie września dotarła do nas przesyłka z potwierdzeniem otrzymania certyfikatu „Wf z klasą” oraz dyplomy dla nauczycieli pilotujących ten program.

Na koniec chciałbym dodać, że jesteśmy jedyną szkołą w Gminie Tyczyn oraz jedną z pięciu na Podkarpaciu, które w roku szkolnym 2014/15 otrzymały certyfikat „Szkoły w Ruchu”, a w kolejnym roku zdobyły kolejny – „Wf z klasą”.

Robert Pikiel