Dzień Szkoły bez Przemocy

przez aw

6 czerwca 2014 r. obchodziliśmy Dzień Szkoły bez Przemocy. Przebiegał on pod hasłem „Bez złości mamy więcej radości”. Taki też temat miały zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie z klas 0-III.

W klasach IV-VI przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze na temat „Moja złość”. Przy tej okazji przeanalizowane zostały także klasowe Regulaminy Przeciw Przemocy i Agresji oraz Kodeks Szkoły bez Przemocy.

Małgorzata Bąk