Sukces naszej uczennicy

przez aw

Nasza Szkoła uczestniczyła w projekcie edukacyjnym ,,Jak to z tym pieniądzem było… – Czyli historia pieniądza dla maluchów”. Dzieci z klas 0-III brały udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, na których przybliżona została im historia i rola pieniądza w życiu dawnych i współczesnych pokoleń oraz ukazane zostało znaczenie jakie odgrywa pieniądz w życiu człowieka.

W ramach projektu przeprowadzony był konkurs plastyczny pt ,,Zaprojektuj pieniądz przyszłości”. Organizatorem w/w konkursu było Muzeum Okręgowe w Rzeszowie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Uczniowie mieli zaprojektować monetę lub banknot dowolną techniką plastyczną. Podstawowymi kryteriami oceny było prawdopodobieństwo samodzielnego wykonania pracy, ciekawa interpretacja proponowanej tematyki, walory artystyczne i estetyczne pracy.
Szczęście uśmiechnęło się do naszej uczennicy z klasy II Kingi Dopart, która zajęła I miejsce spośród 325 nadesłanych prac. Jej pracę można oglądać przez całe wakacje na wystawie w podcieniach Ratusza na rzeszowskim Rynku.
Serdecznie jej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Grażyna Wyżykowska