12 MAJA- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH!

W tym dniu składamy wszystkim Paniom Pielęgniarkom i Położnym serdeczne podziękowania za pracę i trud wkładany w codzienne trwanie przy łóżkach chorych pacjentów. Życzymy, aby wykonywany zawód stanowił dla Nich źródło satysfakcji i zadowolenia oraz przynosił wdzięczność i uśmiech od osób, nad którymi sprawują opiekę!

J. Micał